“Оптимистично движение” (Le Mouvement Optimiste) e създадено през 2001г. от група граждани във Франция. Те имат за цел да популяризират ползите от оптимизма и да съберат повече хора, които мислят, че той може да допринесе за подобряване на нашето здраве, поведение, взаимоотношения и представяне. Че оптимизмът може да направи по-добър както отделния човек, така и обществото в дух на уважение един към друг, както и към околната среда.

Членове на Оптимистичното движение има не само във Франция, а и в други европейски страни. Те са обединени от желанието си да подкрепят един оптимистичен и отговорен подход към живота, работата и обществото, в което всеки един да може да участва активно.

Техните идеи как да станем по-долеи оптимисти включват:
Вижте, че чашата е наполовина пълна.
Четете само оптимистични книги.
Правете добро на хората около вас.
Помнете, че всичко ще бъде наред.
Всяка седмица подарявайте по едно цвете на някого.
Усмихвайте се повече. Дори и само на себе си.
Срещайте се по-често с други оптимисти и положително настроени хора.
Сложете си съобщение “Усмихни се” или “Be happy”, което да се появява, когато си включите мобилния телефон.
Опитайте се да направите света около вас мъничко по-добър.
Почивайте си – всеки има нужда от това от време на време.
Правете каквото можете, за да се получат нещата добре и ще видите, че наистина ще става така. Използвайте всяка възможност да се радвате на малките неща.

Източник: www.optimi.org

бутони за социални мрежи