…Но и в първата смяна има нещо хубаво. И ли по-точно някой – един усмихнат човек…