Лоши новини има и винаги ще има, това е част от живота. Проблемът не е в това. Проблемът е, че лошите новини са прекалено много, че има САМО лоши новини, а добрите просто липсват или се споменават на последната страница в последните две минути на емисията, ако остане време. Доброто също е част от живота и следователно също заслужава своето място – във водещите новини.