Един ден, когато Мечо Пух нямаше какво друго да прави, той си помисли, че трябва да извърши нещо.

Така най-добре се съчинява стихотворение: да оставиш нещата сами да си идват.

- Не мисля, че помагаш.
- Не – обясни Пух. – Но се старая – прибави той скромно.

- Всички са наистина – каза Пух. – Така мисля. Предполагам, че само аз не съм…
- Разбира се, че си! – увери го Кристофър Робин.

- Пух?
- Да, Прасчо.
- Нищо! – каза Прасчо и хвана Пух за лапата. – Просто искам да те почувствам до себе си!

- Ще отидем, защото е четвъртък – каза той – и ще пожелаем на всеки Много Щастлив Четвъртък.

Защото Поезията и Тананикането не са неща, които можеш да вземеш, те са неща, които те вземат. Единственото, което можеш да направиш, е да отидеш там, където ще те намерят.

бутони към социални мрежи