За да успее един човек в нещо, му трябват талант и мотивация за успех. Според Мартин Селигман обаче, в това уравнение на успеха липсва оптимизмът. Защото дори и да имаш способностите да успееш и силното желание да го направиш, ако си твърдо убеден, че това е невъзможно, то ще се провалиш или дори няма и да опиташ.

Това твърдение се подкрепя от резултатите от едно негово проучване, което застрахователна компания наема на работа служители, провалили се на тестовете за квалификация, но показали много високи нива на оптимизъм. Още в края на първата година става ясно, че оптимистите имат 21% повече продажби от тези, които са се справили на теста, но са с песимистичен обяснителен подход.

До тогава тестовете за подбор, които използва компанията, са били два вида – емпирични и основаващи се на теорията. Емпиричните се състоят в изграждане на профил на успешния служител с помощта на статистически данни и след това сравняване на профила на всеки кандидат с идеалния профил. Тестовете, основани на теорията пък се делят на тест за интелигентност (примерно IQ-test) и тест за образователните способности (примерно SAT). Резултатите от тези два вида тестове позволяват сравнително успешно да се прогнозира кой ще се справи успешно в работата си, но дават и някои отклонения. Когато към тях се прибави и теста за обяснителния подход, обаче, точността на прогнозите значително нараства.

Интересно е и, че хора, които не са запознати с теорията за обяснителния подход, не могат да лъжат при тестовете за оптимизъм. При един експеримент на две групи хора се дава тест за определяне на обяснителния подход – на едните без обяснения, а на другите – с указания да се представят като възможно най-големи оптимисти, с обещание най-добрият да получи награда. Резултатите и в двете групи обаче се оказват сходни – съотношението оптимисти-песимисти в групите е сходно, а оптимистите във 2-рата група не са по-големи оптимисти от тези в 1-вата.

Източник: Проучванията и използваната методика за анализ са много подробно описани в книгата „Как да бъдем оптимисти“ на Мартин Селигман. Тук съм преразказала само най-основните и интересни моменти.

бутон за споделяне