След като вече знаеш от постинга от миналата седмица – АВС-модел – колко вредно влияние оказват негативните мисли върху настроението и действията ни, сега ще видим как можем да се справим с тях.

Съществуват два основни метода – отклоняване на вниманието и оспорване. Оспорването, което се смята за по-ефективно, защото след като успешно докажете, че негативните мисли са погрешни, те едва ли ще се появят отново, ще разгледам следващата събота. Сега ще разкажа повече за първият метод – отклоняване на вниманието.

Един от начините за отклоняване на вниманието е чрез физически стимули. Примерно силно да извикаш „Стига!” или листче, на което с големи червени букви да пише „Стоп!”

Друг вариант е да се опиташ да се съсредоточиш върху някакъв съвсем обикновен предмет – чаша вода, примерно. Опиши формата, цветовете й, какво усещаш, когато я докоснеш, какъв звук издава, ако почукаш по нея и т.н. Това ангажира мисълта ти и тъй като не можеш да мислиш за две неща едновременно, проблемите ти остават на заден план.

И последният начин за отклоняване на вниманието е като си запишеш на едно малко листче проблема и си предвидиш точен час по-късно през деня, в който да си помислиш за него. Причината непрекъснато да мислиш за даден проблем е за да не го забравиш, а след като е записан някъде няма как да го забравиш и следователно не е нужно да си го припомняш през цялото време. Освен това, дори и в главата ти пак да се промъкнат отрицателни мисли, винаги ще можеш да си кажеш „Не сега, ще мисля за това в шест часа.”

Използването на метода “Отклоняване на вниманието” се препоръчва тогава, когато спешно трябва да се отървеш от негативните си мисли и нямаш време да мислиш дали са правилни и да ги оспорваш.

Източник: Проучванията и използваната методика за анализ са много подробно описани в книгата „Как да бъдем оптимисти“ на Мартин Селигман. Тук съм преразказала само най-основните и интересни моменти.

сподели бутон