Песимизмът е опасен само ако е причина да се предадеш, но най-голямото зло е оптимизмът и спокойствието, които те карат да не правиш нищо. - Giovanni Sator

Между оптимизма, който твърди “Не прави нищо, ще видиш, че всичко ще се нареди” и песимизма, който казва “Прави каквото трябва, дори нещата да стават от зле, по-зле”, избирам второто. - Norberto Bobbio

Песимизмът никога не е облекчавал болките на тялото, нито е утешавал терзанията на душата. - Joris Karl Huysmans

Истинският песимизъм е безразличието, липсата на надежда, отричането на болката: така животът губи своята динамика и ние вече нямаме свободата да правим собствените си избори. - Krzystof Zanussi

Песимист съм по разбирания, но съм оптимист по право. - Antonio Gramsci

Това естествено е предимството на песимизма – песимистът понякога получава приятни изненади, докато оптимистът – само неприятни, защото винаги очаква най-доброто. - Rex Stout

Дори и да обиколим света в търсене на красотата, или я носим в себе си, или никога не я намираме. - Ralph Waldo Emerson

сподели ме