Фондацията „Път към щастието” е международна организация с нестопанска цел създадена през 1984г. в Калифорния. Идеята й е да помогне за възстановяването на моралните и етични ценности по света чрез разпространение на образователни материали за училища, правителства, организации и граждански общности. Днес организацията има представителства в 130 страни в цял свят, а книгата „Пътят към щастието” е издадена на 90 езика. Ценностите, за които говори книгата и филмът към нея са следните:

1. Грижи се за себе си и за здравето си.
2. Бъди умерен; не злоупотребявай
3. Не изневерявай
4. Обичай и помагай на децата
5. Уважавай и помагай на родителите си
6. Давай добър пример
7. Говори истината
8. Не убивай
9. Не прави нищо незаконно
10. Не подкрепяй правителства, които вредят на хората
11. Не наранявай хора с добри намерения
12. Пази и подобрявай средата, в която живееш
13. Не кради
14. Бъди човек, който заслужава доверие
15. Изпълнявай задълженията си
16. Бъди работлив и изобретателен
17. Бъди компетентен в това, което правиш
18. Уважавай религията и вярата на другите
19. Не прави на другите, това което не искаш те да правят на теб
20. Дръж се с другите така, както искаш те да се държат с теб
21. Бъди щастлив

Към всяко от тези правила са направени и едноминутни рекламни клипчета. Ето и някои от тях (на английски са, но картината общо взето казва всичко):

Давай добър пример

Не наранявай хора с добри намерения

Бъди работлив и изобретателен

Бъди човек, който заслужава доверие

Бъди компетентен в това, което правиш

Източник: www.thewaytohappiness.org

споделяне на връзка