Според проведено проучване 55% от жените и 47% от мъжете предпочитат компанията на оптимист. Едва 3% от хората се чувстват по-добре, когато са заобиколени от песимисти и то само ако този песимизъм е придружен с много добро черно чувство за хумор.

Причината оптимистите да са по-привлекателна компания е, че те помагат на хората около тях да се чувстват по-добре и по-щастливи – вдъхновяват ги и ги мотивират, предават им своята позитивна гледна точка за живота.

Според 60% от хората в изследването оптимизмът е „заразен” и когато си заобиколен от оптимистично настроени хора, ти също започваш да гледаш по-положително на света наоколо.

Източник: http://www.sirc.org/publik/optimism.pdf

споделяне на връзка