Доста отдавна бях писала за едно проучване, според което оптимистите са по-добри застрахователни агенти. Оказва се, че те са по-добри не само в тази сфера, както и че въпреки всичко има области, в които е по-добре да работят хора с известна доза песимизъм.

Оптимизмът е полезен при професии, в които има висок стрес и риск от провал, като в директните продажби по телефона, например. Длъжности, изискващи проява на инициатива, настойчивост, въображение, креативност, също се изпълняват по-добре от оптимисти. Оптимистите ще се справят отлично в сферата на продажбите, посредничеството, връзки с обществеността, разработване на нови продукти/ услуги, набиране на средства.

Песимистите от своя страна също имат своите предимства и основното в тях е, че те са по-големи реалисти. За тях са по-подходящи длъжности без особен стрес, изискващи специфични умения. По-песимистично настроените биха се справили добре във финансовата област, счетоводството, статистиката, контрол на качеството и сигурността, както и бизнес администрацията (от което следва, че аз явно съм си сбъркала професията :-)

Източник: Проучванията и използваната методика за анализ са много подробно описани в книгата „Как да бъдем оптимисти“ на Мартин Селигман. Тук съм преразказала само най-основните и интересни моменти.

бутони за социални мрежи