За какво служи оптимизмът? След като си се научил да бъдеш оптимист, и направо преливаш от оптимизъм, какво правиш всъщност с него? Защото истината е, че само оптимизъм, без никакви действия, не води до нищо.

Можем да си мислим за оптимизма, като за вид гориво. Само да налееш бензин в колата не е достатъчно. Трябва и да знаеш как да я управляваш и най-вече да имаш желание да пътуваш и цел, която искаш да достигнеш. Да налееш бензин в резервоара и да оставиш автомобила в гаража е не само безсмислено, но и опасно. Ако оптимизмът е бензинът, а ние сме автомобилът, то това, което ни остава е да изберем крайната цел.

Много хора си мислят, че оптимизмът и мотивацията за достигане на целта са едно и също нещо, но макар двете да са свързани, между тях все пак има разлика. Оптимизмът е начин на мислене, рационален е, докато мотивацията е повече свързана с емоциите, с това, което сме и което чувстваме. Да мислиш позитивно е различно от това да си мотивиран и да желаеш нещо. Да имаш цел и да искаш да я достигнеш, е различно от това, да имаш способностите да го направиш. Да имаш крайна дестинация е различно от това да имаш бензин, за да стигнеш до нея.

Оптимизмът е безценен помощник в постигането на целта, каквато и да е тя, но сам по себе си не е достатъчен. Необходима е мотивация, а тя идва от това да имаш много хубави цели, за които да мислиш с оптимизъм.

Източник: www.ottimismo.info

споделяне в социални мрежи