Някой каза “Не може да стане това!”
Но той отговори с усмивка:
“Да, може би прав си и е така,
но не бих го твърдял без дори да опитам”.
С усмивка на устни запретна ръкави.
Своите грижи дълбоко прикри.
Започна да пее и да работи.
С невъзможното нещо се справи дори.

С насмешка подхвърлиха “Не става така,
никой преди теб не е успявал!”
Но той им отвърна “Това е лъжа!”
и преди да се усетят го беше направил.
С вдигната глава и весело изражение,
без да изпитва ни най-малко съмнение,
той запя, а после запретна ръкави
и с невъзможното нещо се справи.

Стотици ще казват “Не може така!”
ще ти предсказват само провали,
и всеки един ще ти сочи с ръка
проблеми, с които не можеш се справи.
На техните думи ти се засмей,
свали си сакото, запретвай ръкави,
макар и работейки, песен запей
и с невъзможното ти ще се справиш!

Източник: www.pinkpoem.com Преводът е мой и не гарантирам за качеството ;-)

бутон за социални мрежи