Seligman, учен, занимаващ се с изследвания в сферата на оптимизма, провел следният експеримент в застрахователната компания Met Life. От 15 000 кандидати за работа, във фирмата били назначени 1000, половината от тях песимисти, а другата половина оптимисти. Освен това били назначени и 129 души, които не отговаряли на изискванията за започване на работа, но показали изключително голям оптимизъм.

Резултатите от продажбите на застрахователните агенти били следните. След една година оптимистите имали 8% повече приходи от продажби в сравнение с песимистите, а извънредните оптимисти (тези, които не отговаряли на изискванията за работа) – имали 21% повече продажби.

През втората година от изследването разликата била още по-голяма – оптимистите имали 31% повече продажби от песимистите, а извънредните оптимисти – 57% повече.

Източник: http://www.maxmore.com/optimism.htm

споделяне на връзка