Песимист е човек, който превръща възможностите в трудности, оптимист е човек, който превръща трудностите във възможности. – Harry Truman

Песимистът взема на заем проблеми, оптимистът дава на заем кураж. – William Arthur Ward

По-добре е да си оптимист, който понякога реши, отколкото да си песимист, който винаги е прав. – Анонимен

Никога не ставай песимист; песимистът е прав по-често, но оптимистът се забавлява повече, а и нито един от двамата не може да спре хода на нещата. – Robert Heinlein

И малко по-весело:

Човек може да бъде убеден песимист преди обяд и оптимист, вярващ в свободата на духа, след него. – Aldous Huxle

Както оптимистите така и песимистите имат принос към обществото. Оптимистът е създал самолета, песимистът – парашута. – Gil Stern

Оптимистът стои до дванайсет вечерта, за да види пристигането на новата година, песимистът – за да се увери, че старата си е отишла. – Bill Vaughan

Оптимистът може да види светлина там където такава няма, но защо му е на песимиста винаги да тича да я изгаси? – Michel De Saint-Pierre

сподели бутон