Всъщност след като твърдим, че оптимистите са “непоправими”, това означава, че има нещо в тях, което трябва да бъде “поправено”. Може би те допускат някаква грешка, която трябва да бъде коригирана, защото е морално и социално опасна или пък цялото им положително виждане за живота не е правилно. Виновни ли са оптимистите и оптимизмът наистина ли е погрешно, преувеличено и дори опасно виждане?

Оптимист – това е някой, който е естествено склонен да бъде доволен от всичко. За него каквото и да се случва е “добро”, дори и това да е проблем, с който той или някой друг се сблъсква. Оптимистът живее “в най-добрият от всички възможни светове”, както пише в “Кандид” Волтер. Но ако един оптимист смята, че живее в най-добрия от всички възможни светове, то той ще се противопоставя на всички реформи. Ще смята, че няма нужда да се намесваме и да правим каквото и да било, защото всичко винаги се нарежда по най-добрия възможен начин. В такъв случай оптимистът е “непоправим”, защото не приема никакви други аргументи, нерационален е и мнението му не може да бъде атакувано или опровергано.

Ако оптимизмът се основава на убежденията и вярата, то тогава наистина може да се каже, че е непоправим. Например лесно може да бъде поправен някой, който е направил грешка в математическо уравнение, като просто му покажеш грешката и му помогнеш да стигне до верния резултат. Ако е направил грешна преценка, лесно може да се обяснят противоречията в теорията му, като се използва логика или научни факти. Т.е. ако оптимистът е непоправим, то е защото убежденията му идват от нещо, което не може да бъде проверено и потвърдено с помощта на логика, научни обяснения или нагледна демонстрация.

Всъщност ако оптимистът смята, че всичко е наред и ще продължи да бъде така в бъдеще, то е защото вижда нещата и живота по принцип през определена гледна точка. В този смисъл може да се каже, че песимистите също са непоправими, защото също имат изградено мнение за света, макар и коренно противоположно. Ако оптимистът е непоправим, това се дължи на факта, че той представлява дълбока вяра и убеждение в хармонията в света.

Източник: www.philocours.com (с големи съкращения – не ми е чак толкова добър френския ;) а и като цяло идеите и разбирането за оптимизма ми се сториха малко преувеличени)

бутони за социални мрежи