Много хора са склонни да изпитват по-скоро неудовлетворение, отколкото оптимизъм. Притесняват се за пари, оплакват се от работата си, смятат, че се намират в по-лошо положение от останалите. Тези мисли оказват влияние върху физическото състояние на мозъка, като заздравяват невронните мрежи, свързани с проблемите. Повечето психолози са на мнение, че оптимизмът не е генетично заложен и всеки може да се научи да бъде оптимист, като за това е необходимо приемане на реалността такава, каквато е и малко практика.

През 2005г. френското списание Psychologies предлага да се фокусираме върху т.нар. “интелигентен оптимизъм”. Интелигентните оптимисти не отричат проблемите, а се приспособяват към тях, като същевременно продължават да търсят възможности за развитие. Те не си позволяват да мислят за нещата, които не могат да променят, а вместо това се съсредоточават върху нещата, които са под техен контрол и нещата, с които им е приятно да се занимават. Интелигентните оптимисти знаят, че за всеки проблем си има решение и самото търсене на това решение може да бъде вдъхновяващо. Не се страхуват от отрицателните мисли, защото знаят, че те ги предпазват и им помагат да останат реалисти.

Просто кажи “ДА!” Интелигентният оптимизъм започва с реалистично отношение – приемане на действителността такава, каквато е, определяне на нещата, които не могат да бъдат променени и усилена работа върху това, по което може да се постигне положително развитие.

Източник: www.canadaone.com

share button