Индексът „Щастлива планета” измерва развитието на обществото и влиянието, което това развитие оказва върху околната среда. Основната причина за създаването му е идеята, че през своя живот хората се стремят към щастие и здраве, а не към натрупване на богатство (което се измерва от показатели като брутен вътрешен продукт например).

Индекс “Щастлива планета” = (удовлетвореност от живота * очаквана продължителност на живота)/ екологичен отпечатък

Най-високи стойности на показателя получават страни, които:
- осигуряват на своите граждани дълъг и щастлив живот;
- не нарушават възможността на бъдещите поколения, както и на хора от други страни също да живеят дълго и щастливо.

Т.е. страни, в които качеството на живот не е най-добро, но околната среда се пази вместо да се унищожава, могат да се окажат начело на класацията. А страни с високо качество на живот, които обаче изразходват огромни природни ресурси, за да поддържат това качество, могат да останат на дъното на класацията.

В проучването през 2006г. България заема 145 място сред 178 държави с показател 31.59. В последното проучване проведено тази година имаме значителен напредък и България заема 82-ро място сред 143 страни с индекс 42.00

Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index

бутони към социални мрежи