Този ефект е обяснен от американския терапевт Дейвид Бърнс. Според него песимистите гледат на своите проблеми все едно гледат през бинокъл, т.е. те им се струват по-близки, по-големи и непреодолими. Все едно през бинокъл виждат и успехът и предимствата на другите. Когато им се наложи да погледнат своите постижения и лични качества, те като че ли обръщат бинокъла наобратно и затова успехите им се струват много по-малки и незначителни, отколкото са всъщност.

Оптимистите правят точно обратното – те държат бинокъла правилно, когато гледат към своите успехи.

сподели бутон