Това е последната част от поредицата за динамичния оптимизъм, в която са представени останалите три характеристики на оптимиста, попадащи в категорията “положително влияние върху резултатите” – увереност, че заслужаваме щастие, лична отговорност и избор на среда.

Увереност, че заслужаваме да живеем и да сме щастливи. Това е необходимо, защото ако човек смята, че не заслужава щастието, той няма да е достатъчно мотивиран да се стреми да го постигне.

Лична отговорност. Ефектвният оптимизъм изисква да разбираме добре каква роля играем ние самите в постигането на резултатите, които желаем. Мечтите и желанията не могат да заместят активното преследване и стремежа към живота, който искаме.

Избор на среда. Можем да продължим да бъдем оптимисти, независимо в каква среда се намираме. Динамичните оптимисти обикновено са привлечени от хора, които вдъхновяват, подкрепят и помагат, а не от тези, които обезкуражават, разсейват и разрушават чуждите идеи. Тъй като успеха изисква да приемаме света такъв, какъвто е, винаги ще се намираме и сред хора, които понякога няма да са съгласни с нас. Ако всички винаги са съгласни с нас, ще придобием една изкривена представа за света. Нашите вярвания, ценности и цели трябва да бъдат поставяни под въпрос и проверявани. Едва след като са преодолели чуждата критика ( и нашата собствена) можем да сме сигурни, че вярванията и целите ни са реални. Затова оптимистът се нуждае както от хора, които са съгласни с него и го подкрепят, така и от такива, които ще изразят конструктивна критика към идеите му.

Източник: http://www.maxmore.com/optimism.htm

бутони към социални мрежи