Днес продължаваме с поредицата за динамичния оптимизъм и първите три характеристики на оптимиста, попадащи в категорията “положително влияние върху резултатите” – самоусъвършенстване, склонност към експериметиране и самочувствие.

Самоусъвършенстване. Оптимистите разбират съществуването на възможности за продължително развитие и самоусъвършенстване. Вместо да възприемат сегашното си състояние като крайно и неподлежащо на промяна, те го възприемат като точка в пътя на развитие. Желанието на оптимистите за развитие не е продиктувано от страх или от това, че не харесват себе си. То е предизвикано от наличието на един по-добър образ, към който се стремят, но без да бягат от това, което са в момента.

Склонност към експериментиране. Ефективният оптимизъм не се състои само във вярването, че нещата ще се оправят, а и в търсене на нови подходи и възможности. Оптимистът оценява всяка идея и подход и не се страхува да изпробва нови методи, когато види, че те могат да донесат полза. Песимистите и пасивните оптимисти се задоволяват с общоприетото и традиционното и се страхуват от новостите.

Самочувствие. Самочувствието не означава увереност и компетентност в определена област, а по-общо убеждение, че си способен и компетентен да живееш. Може да нямаш нужните умения или знания, за да започнеш дадена работа или да решиш някой сложен проблем, но си уверен, че си способен да придобиеш тези умения. Знаеш, че можеш да създадеш ново решение или да приложиш успешно вече съществуващите. Докато пасивния оптимист вярва, че някой друг ще направи бъдещето му по-добро, динамичният оптимист е уверен, че той може и ще постигне само това, което желае. Той не оставя бъдещето на празни надежди и желания, а предприема действия. Ако иска нова работа, не чака да получи предложение, а сам започва да търси такава, с убеждението, че притежава необходимите умения, за да я намери. Ефективният оптимизъм изисква увереност в собствените ни способности да създаваме бъдещето, което искаме. Самочувствието ни помага да се справим с проблемите и препятствията, с които се сблъскаме. Благодарение на него ние продължаваме да се опитваме и да се борим, докато не преодолеем трудностите.

Източник: http://www.maxmore.com/optimism.htm

сподели бутон