Днес продължаваме с поредицата за динамичния оптимизъм и останалите характеристики на оптимиста, попадащи в категорията “положително интерпретиране на минал опит” -поставяне под въпрос на ограниченията, осъзнаване на наличието на неограничен брой възможности, чувство за хумор и рационалност.

Поставяне под въпрос на ограниченията. Ограничения наистина съществуват. Не можеш да бягаш със скоростта на светлината. Не можеш да получиш един милион лева като кажеш „абакрадабра”. Не можеш с едно мигване да се телепортираш в друго време и място. Но с изключение на тези закони на физиката, е трудно да се намерят наистина невъзможни цели. Колкото и невероятна да ти се струва дадена мечта, почти сигурно е, че ще се намери някой, който вече е направил тази мечта реалност. Много от ограниченията, които си представяме са ограничения само в определен контекст. И променяйки контекста, можем да премахнем тези ограничения. И все пак един рационален оптимист не би се опитвал постоянно да постигне наистина невъзможни неща.

Възприемане на наличието на неограничен брой възможности. Песимистите виждат света, като пълен с пречки и почти лишен от въможности. Според тях успехът на някой друг, задължително е провал за тях самите. Ефективният оптимист обаче разбира, че вски може да подобри положението си и че успехът на един, не е загуба на друг. Успехът на останалите не трябва да ни подтиска, а напротив – да ни служи като пример, да ни докаже, че успехът е възможен и да ни вдъхнови да потърсим своя успех.

Чувство за хумор. Чувството за хумор е както причина, така и следствие от динамичния оптимизъм. Оптимистите, които обикновено са по-весели и жизнерадостни, откриват повече неща, за които да се шегуват, дори и в съвсем обикновени ежедневни случки.

Рационалност. Да си рационален означава да направиш всичко възможно, за да видиш реалността, такава, каквато е, а не такава, каквато искаш да бъде. Рaционалността означава да разчиташ на доказателствата, а не на недоказани вярвания, колкото и да ти се иска те да са верни. Означава и винаги да си готов да преразгледаш дадена гледна точка, ако се появят нови доказателства. Динамичният оптимист разчита на разума при оценката и постигането на целите си и не бърка желанията си с реалността.

Източник: http://www.maxmore.com/optimism.htm

бутони към социални мрежи