Малко като продължение на вчерашния пост, днес ти педставям идеята за динамичния оптимизъм, развита от Max More.

Динамичният оптимизъм е конструктивно отношение, което създава условия за успех, като ни помага да откриваме и да се възползваме от наличните възможности. Динамичният оптимист гледа положително на миналия си опит и влияе положително на резултатите, без да се оплаква и постоянно да е против нещо или някой. Когато си „срещу” нещо, изразходваш цялата си енергия да го атакуваш, да се оплакваш, да реагираш срещу него. Когато си „за” някаква алтернатива, се фокусираш върху промяната, върху създаването на нови въможности, ангажирането на други хора.

Но и замяната на това негативно мислене „срещу” всички и всичко, с едно пасивно „за” не е достатъчно. Само да вярваш, че всичко ще бъде наред, без да предприемаш никакви действия, е глупаво, а не оптимистично. За да се променят наистина нещата в една положителна посока, е необходимо нещо повече от една принудена усмивка и това да си кажеш „всичко ще е наред”. За да може оптимизма да ни помогне да преодолеем трудностите в живота си, е необходимо да признаем реалността, а не да се опитваме да се скрием от нея. За да може оптимизма да ни помогне да се чувстваме по-щастливи, е необходимо да поемем отговорност за нашите мисли, отношение и действия.

Светът е пълен с възможности. И ние можем да постигнем много повече, отколкото си мислим.

Източник: http://www.maxmore.com/optimism.htm

сподели ме