Всеки ден ние се сблъскваме с множество проблеми и дребни неприятни случки. И от начина, по който мислим за тях и си обясняваме причините за случването им, зависи нашето настроение и това как се чувстваме.

АВС-моделът обяснява връзката между проблемите, които срещаме (A-Adversity), нашите вярвания (B-beliefs)и последствията от тях (C-consequences).

Например – виждате свободно място и се запътвате натам, за да паркирате, но през това време друг шофьор ви изпреварва. Това е неприятната ситуация (А). От тук следват два варианта. Мислите си (В) „Мястото си беше мое! Той ми го открадна! Как може да има толкова нахални хора!” В резултат на това (С) се ядосвате, развиквате се, чувствате се напрегнат и настроението ви се разваля, а денят ви тръгва накриво. Но ако в този модел промените убежденията си (В), ще се променят и последствията (С). Примерно вместо да се ядосвате, можете да си кажете (В) „Е, какво пък – изпревари ме, значи мястото си е негово. Аз ще си намеря друго.” В резултат на това (С) сте по-спокоен, запазвате доброто си настроение и търпеливо продължавате напред, където откривате друго свободно място за паркиране.

Или друг пример – звъните на приятел, за да го чуете как е и да си уговорите среща, но той ви отвръща набързо „Не мога сега!” и затваря. Неприятна ситуация (А), в която можете да си помислите (В) „Държа се толкова ужасно с мен, сигурно за нещо ми е ядосан и не иска повече да ме чува, нито да ме вижда. Изобщо не го е грижа а мен.” В следствие на тези мисли (С) се чувствате тъжен, самотен и изоставен от приятеля си и дълго време не му се обаждате, като чакате той да ви потърси. Но вместо тези негативни мисли можете просто да решите, че (В) „Сигурно в момента няма време и е много зает с някаква важна работа. Ще му звънна по-късно днес или утре и ще поговорим на спокойствие като е по-свободен.” Тези мисли ви изпълват с (С) надежда и по-късно се чувате отново с приятеля си и си уговаряте среща, която минава прекрасно.

Убежденията ни и начинът, по който си обясняваме причините за проблемите, определят не само как се чувстваме, но и какви действия предприемаме, за да се справим с тези проблеми. Не е задължително незначителни неприятни ситуации да ни разстройват толкова много и да имат силно негативни последици. Достатъчно е само да променим начина си на мислене, да бъдем по-позитивни и ще видим, че нещата може би не са чак толкова лоши, колкото изглеждат.

Източник: Проучванията и използваната методика за анализ са много подробно описани в книгата „Как да бъдем оптимисти“ на Мартин Селигман. Тук съм преразказала само най-основните и интересни моменти.

сподели бутон