Цитатите се от книгата “Възвишение” на Милен Русков.

Добра дума що прави с человека! Крила му дава, фърковат го прави истий!

Който много обмислюва, той нищо не върши. Който много съображава, той на нищо не ся решава… Целий си живот можеш ся за нещо подготвя и тъй да си останеш. Я спри да рассуждаеш, ами стани нещо да сториш, хем по-тъй!

Че таз работа упорство иска, карактер твърд и упорен. Иначе ся ти размекваш и при първа трудност ся сдаваш. Наше събуждение състои да ся потрудим в развитието на наша книжевност. Просвещавайте млади Българи, просвещението на сякоя добрина и благополучие е корен! А невежество на сяка злина и сякое злополучие е извор!

Но природа е всесилна, природа си пробива път отвсякъде! Живот е неудържим! Няма спиране туй нещо, брате, не, няма спиране! Ако земеш таз земя и я фърлиш в ада да гори цяла между жежкие пламъци и там сигур ще има на нея живот, някак си ще оцелей, ще пробий, ще порасне в огъня, ако тряба!

Главата да знайш не е само за украшение, за бутане на ястие през нея и за дрънкотене! Туй без мислене няма да стане! Чиляк тряба от време на време и да ся напряга малко! Знам, че не е приятно.

Ти вместо да ся лашкаш подир удобния случай, тряба да знайш какво искаш да правиш, какъв е твой път в живота, и по него да вървиш… Рaзумей ся, за туй освен най-силно желание, тряба да имаш и таквиз способности. Но то често е така. Много по-често, отколкото чиляк е склонен да си мисли. Защо най-силното желание не случайно е такова. Каквото искаш и за каквото ставаш, накъдето та тегли сърдцето, закъдето ти сече умът – това стани, това бъди.

Следвай Съдба си и не бери дерт! Нито хитрувай, нито ся кахъри. А следвай съдба си. Туй е сичкото на тоя свят. Е, сичкото то не  е; но е главното.

сподели ме