Много е важно и същевременно много трудно човек да има правилна оценка за себе си.

Донякъде такава е възможно да се изгради от мнението на приятели и близки, които те познават достатъчно и могат да споделят с теб и неща, които може би няма да ти е много приятно да чуеш. Другият начин е да наблюдаваш поведението си в различни ситуации, в които попадаш и със сигурност ще откриеш повторяемост и сходство на поведението си при приличащи си условия. Трудното е да си наистина откровен със себе си при анализа на тези случки, да не подценяваш както положителните, така и отрицателните си страни, защото това може да доведе до ниско или прекалено високо самочувствие.

Да имаш правилна оценка за силните и слабите си страни е важно, за да знаеш как да ги използваш. Силните си страни трябва да поддържаш и развиваш; ако си наясно с тях ще знаеш и как да ги прилагаш в различни ситуации, за да ти носят ползи и дори нарочно можеш да търсиш такива ситуации, в които знаеш, че ще се справиш добре. Например ако комуникацията ти е една от силните страни, професии, свързани с контакти с много хора биха ти се отдавали. Ако си наясно със слабите си страни пък ще знаеш в кои сфери се нуждаеш от помощ и подкрепа и какво е необходимо да развиеш допълнително у себе си. Човек трябва да знае, че нещо не му достига, за да иска да се развива. Да знае, че тези слаби страни понякога му пречат, за да има достатъчно силна мотивация да ги преодолее.

Замисли се какво харесваш и какво не в себе си; как можеш да използваш това, което харесваш и как можеш да промениш това, което не харесваш.

share button