Истинското пробуждане идва отвътре. Може по цял ден да си заобиколен от будители, които непрестанно се опитват да достигнат до съзнанието ти с думи и действия. Може да изчетеш десетки вдъхновяващи текстове, имащи за цел да те пробудят. Но ако те не докосват нещо вътре в теб, ефектът от тях би бил нулев. Промяната може да е подтикната от някакъв външен фактор – дума, жест, случка – но си е дълбоко вътрешен процес. Процес, който изисква желание за промяна, търсене, осмисляне, преоткриване на света. Понякога можем да назовем точния момент на пробуждането, но често след него следва един дълъг и нелек процес на преоценка на старите заблуди и изграждане на нови убеждения и начин на живот, който отговаря на тях.

Понякога пробуждането настъпва почти едновременно сред големи групи хора и тогава то може да доведе до промяна на цялото общество. Но дори и тогава остават такива, които не чуват или не искат да чуят оглушителния звън на будилника. Всъщност те не могат да бъдат пробудени дори и от топовен гръм просто защото предпочитат комфорта на топлото легло и познатата ситуация. А пробуждането и промяната са свързани с неизвестност, изискват усилия. Изискват да погледнеш обективно на реалността, която се разкрива край теб щом отвориш очи и когато тя не ти харесва, да се опиташ да я направиш различна.

бутон за социални мрежи