Свободата е отговорност, а свободата да вземаш решения, от които зависи не само твоето бъдеще, а и бъдещето на много други хора – още по-голяма отговорност. Затова и ако едно общество желае да има правото само да взема решения, засягащи собственото му бъдеще, то трябва да докаже, че е способно да взема такива решения.

Не решения, продиктувани от стремеж към краткосрочни ползи и изгоди или предполагаемо по-ниски цени, или високи приходи, а решения, отчитащи дългосрочното влияние и резултати от тях и вземащи предвид и следващите поколения.

Не решения, взети емоционално, заради погрешни схващания и предразсъдъци, налагани неуморно на хората от различните заинтересовани страни. А разумни и информирани решения, взети след задълбочено проучване на въпроса, търсене на информация от различни източници, анализиране и съпоставяне на тази информация с цел изграждане на собствено мнение.

И със сигурност не решения, взети защото някой друг така ти е казал, че това е правилният избор. Защото за какво ти е свободният избор и нима наистина го считаш за свободен, ако е просто следване на решение, наложено от друг.

За да съществува едно истинско гражданско общество, то трябва да е способно да действа и решава заедно в името на своя общ интерес, както и интереса на тези, които ще дойдат след него. А не интереса на отделни личности. Но ако този интерес се определя само от това каква ще е сметката ти за ток утре, без следа от мисъл за това колко ще плащат след години децата ти или каква цена ще трябва да плати природата, то нещата просто няма как да се получат.

Не знам дали и каква разяснителна кампания тече по телевизиите и пресата, но в интернет покрай малкото свестни анализи е пълно и с доста некоректни такива. Повечето неща са просто силно субективни мнения, стигащи до крайност в една или друга посока, но рядко основаващи се на някакви реални факти (или дори по-лошо – базирани на напълно неверни такива). Затова през следващите четири дена ще публикувам малко синтезирана информация по темата, посочвайки и различни източници, където можете да прочетете повече. Мога само да кажа, че преди да започна да се интересувам от въпроса и аз имах доста крайно мнение, което днес е далеч по-умерено. Така че, четете! И мислете преди да си вадите заключения!

сподели ме