Джийн Шарп е един от носителите на Right Livelihood Award, наричана още Алтернативната Нобелова Награда, за 2012г. “за развитието на основните принципи и стратегии за ненасилствена съпротива и за подкрепата за тяхното практическо приложение в конфликтните зони по света.”

Джийн Шарп е световен експерт по ненасилствени революции; като учен и преподавател той успява да покаже, че ненасилствените действия и силата на хората могат да бъдат двигател на политически промени. През 1983г. Джийн Шарп основава института Алберт Айнщайн, който насърчава изучаването и прилагането на ненасилствени методи за разрешаване на конфликтни ситуации. Публикациите на Шарп за ненасиствената борба служат за основа на много социални движения по света – от джунглите на Бурма до улиците на Сърбия и Египетския площад Тахир по време на Арабската пролет.

Книгата на Шарп „Защита, основана на граждански действия” (Civilian-Based Defenseе използвана от Латвийското, Литовското и Естонското правителство при отделянето им от Съветския съюз през 1991г. Тогавашният литовски Министър на отбраната, Аудриус Буктевикиус, заявява „Предпочитам да разполагам с тази книга, вместо с ядрена бомба.” През 1993г. Шарп публикува анализ, наречен „От диктаторство към демокрация”. Лесна за превод (преведена е на над 34 езика) и за тайно пренасяне през границите, тази книга се превръща в настолно четиво за всички активисти по света, борещи се за демокрация.

При връчване на наградата, Джийн Шарп произнася следната реч (със съкращения):

“В наше време насилието е толкова често срещано и така общоприето без да бъде поставяно под въпрос, че сякаш се е превърнало в неотменна част от реалността. Онези от нас, които мечтаят за едно по-различно бъдеще, често са пренебрегвани, като незначителни критиции, които могат само да се противопоставят, но не могат да постигнат някаква реална промяна. Тази ситуация може да ни подведе да приемем, че насилието е неизбежно и извън наш контрол. Това заключение е огромна грешка.

През последния един век, а всъщност и много преди това, хората са намирали и други начини за борба в своя стремеж към постигане на различни цели. Има ситуации, в които насилието е намалявало и изцяло е било прекратявано. Насилието е било заменено от ненасилствена съпротива…

…Подобни действия са били прилагани срещу различни противници, включително работодатели, правителства или диктатори. Тези мерки рядко се предприемат от отделни хора, обикновено става дума за групи от стотици, хиляди и дори милиони души, действащи заедно.

През годините много народи са използвали тези методи с умерен успех. Те са имали ограничени познания и разбиране за това как действа тази техника. Нямало е наръчници по стратегическо планиране, нито дори препоръки какво да и какво да не правят…

…Дълго време хората погрешно смятаха, че ненасилствената борба може да е успешна само срещу по-безобидни противници, че изисква наличието на харизматичен водач, че действа само ако насрещната страна приеме убежденията на протестиращите, че за да се съхрани ненасилието, хората трябва да са морално убедени в него и да са пацифисти, че разумните действия се нуждаят от един-единствен стратегически гений като Ганди и че насилието дава бързи резултати, докато ненасилствената борба отнема много време.

Вече знаем, че тези остарели схващания, ограничаващи приложението на ненасилствената съпротива, са погрешни. Ефективната ненасилствена съпротива днес се смята за по-осъществима и възможна. Въпреки това почти всички правителства продължават да поддържат нерационалната си вяра във всемогъществото на насилието и да въвличат народа си в истински катастрофи.

Днес обаче знаем, че катастрофите, причинени от използването на насилие при политически конфликти, не са неизбежни. Моите публикации и тези на други учени показват, че при политически конфликти силата идва от определени източници. Всички тези източници са свързани с подчинението, съдействието и оказването на подкрепа на хора и институции. Когато съдействието и подчинението бъдат прекратени, потисническите режими остават без подкрепата, от която се нуждаят, за да се задържат на власт.

Но въпреки това по-точно разбиране и насрастващото признание за ефективността на ненасилствената съпротива, пред нас все още има големи предизвикателства. Сега вече знаем, че хората трябва да се научат как да изработват разумна стратегия за своята съпротива. За да не бъде трудно извоюваната чрез ненасилствена съпротива свобода отнета, е необходимо хората да се научат да парират подобни опити…

…Бъдеще на подчинение, върховенство на насилието, безпомощност на обществото – това не е неизбежно. Днес имаме знанията, от които се нуждаем, за да предотвратим това тъжно бъдеще. Трябва ни само воля да ги използваме.

Намираме се на нов етап в прилагането на ненасилствената съпротива и получаването на признание за нейния потенциал. Ако през следващите години предприемем разумни и отговорни стъпки, в бъдеще ще постигнем неща, които днес дори не можем да си представим.”

Източник: http://www.rightlivelihood.org/. Преводът е мой за http://openom.eu/, където можете да намерите и пълните текстове. А от страницата http://www.aeinstein.org/ могат да бъдат свалени безплатно голяма част от публикациите на Джийн Шарп.

бутони за социални мрежи