Днес е Blog Action Day 2013 (#BAD2013) и темата тази година е за човешките права. Според Хартата на човешките права, най-важните ни права включват:

 • Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.
 • Равнопоставеност на всички хора без оглед на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение;
 • Право на живот, свобода и сигурност;
 • Равенство пред закона и право на еднаква закрила от закона;
 • Право на свободно движение;
 • Право на убежище;
 • Право на собственост и гарантиране на собствеността;
 • Право на свобода на мирни събрания и сдружения;
 • Право на свобода на мисълта, съвестта и религията; право да смени религията /убежденията си и да ги изповядва свободно;
 • Право на социална сигурност;
 • Право на труд и право на почивка;
 • Право на жизнено равнище, което е необходимо за поддържане на собственото и на семейството си здраве и благосъстояние;
 • Право на образование и равен достъп до такова;
 • Право на участие в културния живот и в научния напредък.

Ако ги прочетете внимателно, ще забележите, че голяма част от тези права не се спазват и то не само в страните от Третия свят, но и тук в България, а също и в западните държави. Днес информацията за нарушенията на човешките права е по-достъпна отвсякога, само на един клик на мишката разстояние, и няма как да бъде игнорирана. Въпросът е какво правим с тази информация – дали си затваряме очите за нея, дали сме толкова свикнали, че не ни прави впечатление, или се опитваме да променим нещо, колкото и да е малко.

Нека познаваме правата си, да изискваме да бъдат спазвани и да предприемаме действия, когато бъдат нарушени. Нека също така зачитаме и правата на другите и им помагаме да ги защитават, когато те самите не могат да го направят.

споделяне в социални мрежи