По света в момента работят над 440 ядрени рекатора с капацитет 372 000 MWe, които генерират 14% от общото количество електроенергия. Над 15 държави (сред които и България) получават повече от 25% от електричеството си от АЕЦ. Половината от населението на Земята живее в държави, в които се строят или се планира да се построят нови ядрени реактори.

Защо ядрената енергия е толкова привлекателна?

Населението непрекъснато нараства, а освен това расте и потреблението на електроенергия на глава от населението. Очкава се до 2030г. търсенето на електроенергия да се повиши с 40%, като най-висок ще е ръстът в Азия – с 4,7% на година. Според прогнозите през следващите 50 години ще се нуждаем от повече електричество, отколко е било произведено в цялата човешка история до сега. И това електричество трябва да дойде отнякъде, а колкото и да ми се иска да е иначе, според Международната агенция по енергетика до 2030г. само 6% от произведената електроенергия ще идва от възобновяеми енергийни източници.

Друга основна причина за строежа на нови АЕЦ е глобалното затопляне и ангажиментите, които държавите са поели за намаляване на въглеродните си емисии. След ВЕИ, АЕЦ са с най-ниски емисии на СО2, пренебрежимо малки в сравнение с електроцентралите на твърдо гориво, като въглища например (отделно е и факта, че ресурсите от твърди горива не са безкрайни, стават все по-скъпи и постепенно се изчерпват). Затова и за много страни АЕЦ са единствената възможност да осигурят електричество за населението и едновременно с това да намалят въглеродните си емисии.

И не на последно място, докато запсите от въглища и нефт застрашително намаляват, атомните електроцентрали ще разполагат с нужното им гориво за години напред и находищата няма да се изчерпят скоро. Сигурността на доставките на суровини е важен фактор в полза на АЕЦ, също както и енергийната независимост, която един такъв проект осигурява.

Какво се случва в Европа?

Държави, планиращи строеж на АЕЦ: Чехия (до 50% от електричеството през 2060), Унгария, съвместен проект на Литва, Латвия и Естония; Полша, Холандия, Румъния, Словения, Швеция (само нови реактори в съществуващите електроцентрали за замяна на стари реактори), Турция, Украйна, Великобритания. С изключение на Турция, където строежът би трябвало да започне тази година, в повечето други държави проектите са на много начален етап и се сблъскват със същите проблеми, които има и България – липса на инвеститори.

Държави, които в момента строят АЕЦ: Беларус (планирано начало на експлоатацията 2018/20), Финландия (планирано начало на експлоатацията 2014), Франция, Словакия.

Държави без атомни електроцентрали в момента: Италия, Литва, Австрия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Ирландия, Люксмебург, Малта, Полша и Португалия.

Държави, планиращи отказ от ядрена енергия: Германия планира да затвори всички ядрени реактори до 2022; Белгия – до 2025, Швейцария – до 2034; в Испания настоящото правителство е против строеж на нови АЕЦ.

Проучвания на общественото мнение: Швеция 2010г. – 72% „за”; Финландия 69% „за”, 25% – „против”; Германия 2011г. 46% „за”, 46% – „против”; Италия референдум от 2009г. повечето хора гласуват против строежа на АЕЦ; Литва – референдум 2012г. 63% „против”.

Швеция е единствената държава, в която има такса върху произведената от АЕЦ електроенергия в размер на 0,67 цента на киловатчас или 1/3 от цената.  

Източник на информацията: http://www.world-nuclear.org/

share button