Когато денят ти започва с гледката на зелени върби, надвиснали над спокойно езеро, на фона на висока, огряна от слънцето планина, може ли да не е хубав?!

бутон за споделяне