Миналата неделя, на 21.04, в София се проведе организираната от Кредо Бонум инициатива „Книги за смет”. Идеята на прекрасната инициатива бе всеки, който донесе и предаде за рециклиране над 1кг. пластмаса, да получи безплатна книга.

А доказателство за това, че идеята е прекрасна, бе огромният брой хора, които се включиха в нея. Още преди 12 часа опашката от желаещи да участват вече обикаляше половината площад Славейков и свиваше още около 50м. навътре в една от съседните улички. Това, което правеше впечатление, е, че въпреки че почти всеки новодошъл викаше „олеле” като видеше опашката, почти никой не се отказваше, а най-търпеливо я заобикаляше и се нареждаше отзад. С много малки изключения, хората си чакаха спокойно, заговаряха се с други участници и се наслаждаваха на слънчевото време. Имаше много млади хора и много родители с децата си, които също носеха немалки торби, пълни с пластмаса.

Очевидно нужда от подобни инициативи има, но за да бъде ефектът от тях наистина положителен и хората да се включат отново в тях и следващата година, инициативите се нуждаят и от добра организация. А организаторите определено не бяха подготвени за подобен интерес. Хартиените книги свършиха около 3 часа преди края на събитието и макар повечето хора да не възразяваха срещу електронните такива (които естествено няма как да свършат), ограничената бройка поне можеше да се обяви на страницата на събитието, за да няма после неприятно изненадани. А замяната на хартиени книги със стари броеве от списания не е особено добра идея. Иначе приемането на пластмасовите отпадъци вървеше бързо, а съответно и придвижването по опашката, и дори спешната поява на камион, който да прибере препълнените вече контейнери, бе организирана сравнително навреме.

Много хора биха реагирали с разбиране в една подобна ситуация, но навярно не са малко и онези, които са останали разочаровани и не биха участвали отново. Наистина не всичко може да бъде предвидено, но е много важно и как реагираш на непредвидените ситуации. Дано организаторите са си взели поука и следващата година акцията да привлече още повече участници.

бутони за споделяне