Горското духче Слънчевко се беше излегнало на клончето на дръвчето си и се препичаше на топлото слънце, когато под него се появи сърничката Мая. Тя се връщаше от разходката си до водопада, при който животните пиеха вода. Днес сред падащите от високо пръски, които се разбиваха в камъните и се превръщаха в ситни капчици, сърничката бе видяла чудно преливащи се цветове. Мая знаеше, че това е дъга, защото обичаше да я рисува в картините си, но никога не я беше виждала във водопад. Какво прави дъгата във водопада, зачуди се Мая и реши да попита горското духче Слънчевко, защото той знаеше всичко за цветовете.

- Как се е появила дъгата във водопада? – попита го Мая.
Слънчевко се замисли и след това каза:
- Мисля, че духчето Капчица може да ни помогне в намирането на отговора. Хайде да я попитаме.
- Когато лъчите на слънчицето минават през капките вода те се разделят и стават от бели на цветни. – обясни Капчица. – Около водопада се образува мъгла от водни капчици, също както когато вали дъжд. А помниш ли кои цветове видя в дъгата? Тя има седем цвята: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмно синьо и лилаво.
- Но не винаги има дъга след като е валяло дъжд и за първи път виждам дъга във водопада. Иска ми се да има дъга всеки път, толкова е красива! – възкликна Мая.
- Това е така, защото дъгата не може да се вижда отвсякъде – трябва слънчицето да е зад теб и да е на точното място, за да я виждаш. – обясни Слънчевко.

Мая им благодари за отговорите и бързо се затича към семейството си, за да им каже какво ново е научила. От днес тя вече знаеше, че капчиците вода и слънцето създават дъгата и всеки път, когато видеше дъга – на небето или във водопада, тя се любуваше на прекрасните й цветове, както когато я бе видяла за първи път.

share button