bulgarian_flag

свободен: който се радва на свобода; който има право и може да действа без ограничение в рамките на определения ред; независим.

Помисли… како е свободата за теб? Заслужаваш ли я? Използваш ли я? И всъщност…

Свободен ли си?

бутон за социални мрежи