“Ето това е свободата – проумя Никола. – Тя не е пари или власт. Тя е простор за душата.”

Медальонът
Галина Златарова

Би било хубаво повече хора да осъзнаят това.

Пожелавам всеки ден да се чувствате свободни. Оставете мислите и душата си да полети в простора. Да повярва – в себе си, в силата си, в мечтите си. Първо трябва да повярваш в промяната и свободата, иначе никога няма да опиташ да я постигнеш.

споделяне в социални мрежи