Беше късна есен и всички листа по дърветата, където живееха горските духчета бяха опадали. Само на дървото на Капчица още стоеше едно малко жълто листенце и трепереше от студ. – Хей – извика му Капчица един ден. – До кога ще стоиш тук? Не искаш ли да отидеш при твоите братя и сестри – виж […]