Условия: Играта се използва за икономически анализи и при която двама души трябва да решат как да разпределят помежду си дадена сума. Първият играч предлага как да бъде разделена сумата, а вторият може или да отхвърли или да приеме предложението. Ако вторият откаже и двамата не получават нищо, ако приеме – парите се разделят според направеното предложение. Играе се само веднъж.

Решение: Да предположим, че първият отдели за себе си почти всички пари, а остави за другия незначителна сума. Така ако вторият откаже все едно, че избира нищо пред нещо (колкото и да е малко то). Затова за него е добре да приеме всяко предложение, което му дава нещо. Ако първият знае това, за него е най-добре да отдели за себе си колкото се може повече и да остави за втория играч най-малката възможна сума, различна от нула.

Анализ: Реалните проигравания обаче дават съвсем различни резултати, които опровергават теорията, че човек действа воден само от икономическата си изгода. Някои автори се опитват да обяснят това с факта, че хората се стремят да извлекат най-голяма полза за себе си, но тази “полза” не се изразява само в пари, а включва и други фактори. Може би хората извличат някаква психологическа полза като налагат наказания (отказват много неизгодно предложение и наказват алчността на другия) или пък смятат, че приемането на ниска оферта им носи психологическа вреда.

Резултатите от играта често зависят и от културните особености на играчите. Например изследователи са открили, че в Монголия предлагащите играчи много често дават оферта за разделяне на парите по равно, въпреки че знаят, че дори и много несправедливи предложения почти винаги се приемат. Според някои учени това е така, защото в някои общества репутацията на хората е много по-важна отколкото икономическата награда.

Други търсят обяснение в това, че хората по принцип са склонни да бъдат справедливи. Някои обаче смятат, че това не е вярно и правят друго предположение. Според тях отказа на хората да приемат несправедливо разделение на парите се дължи на ниската абсолютна стойност на сумата. Т.е. ако разделяната сума е 10млн. и те получат предложение за разделяне 90:10, ще приемат тези 10%, но ако става въпрос за 100 долара – няма. Съществуват изследвания обаче, които доказват, че това твърдение не е съвсем вярно. Например в Индонезия играчи са отказвали да приемат 30 (от общо 100 долара) въпреки че тази сума е равна на заплатата им за 2 седмици. При същата игра проведена в САЩ процента на отказалите да приемат 30-те долара е бил същият като в Индонезия.

Цялата поредица можеш да прочетеш тук – Теория на игрите.

share button