Една малко позабравена поредица за Поговорките :)

Сигурно доста често се сещаме за тази поговорка, когато някой дребен детайл изскочи изведнъж от нищото и обърка всичко.

Още от училище се уверяваме във верността на тези думи. Само едно нещо да оставиш ненаучено от урока и тъкмо на него ще те изпитат. И в математиката – достатъчно е да сбъркаш само една цифра или един знак +/- и цялата задача заминава. С думите е същото – една променена буква или ударение, или дори просто интонация променят смисъла. А и в училище в урока за запетайките сигурно на всички са обяснявали онзи анекдот, според който от мястото на една запетайка може да зависи един човешки живот.

И в работата ни, когато пораснем, отново дребните детайли са от значение. В счетоводството и заради една стотинка, пропусната някъде, баланса накрая може да не излезе. В строителството понякога и един милиметър разминаване е от значение. При някои уреди и съвсем миниатюрна, невидима за окото пукнатина, може да ги повреди и да спре работата им. В химията едно сгрешено съотношение или неправилна съставка може да доведе до съвсем непредвидени резултати.

Но и в човешките взаимоотношения дребните детайли понякога са най-важни. Понякога не ги забелязваме, но с времето се натрупват и накрая в един момент ни идват в повече, а тогава обикновено е вече прекалено късно и отношенията ни с човека срещу нас трудно могат да бъдат оправени. Друг път пък отново някой дребен детайл става причина за разгорещен спор и после, когато всичко приключи, се питаме наистина ли този детайл е бил чак толкова важен. Но все пак детайлите могат не само да ни разделят, понякога малките жестове са тези, заради които обичаме хората край нас.

“Дребните камъчета” са наистина важни, но докато сме вгледани и внимаваме за тях, не трябва да забравяме и големите и важните неща, както и посоката на пътя, по който вървим.

бутони за социални мрежи