През юли имах щастието да участвам в провелата се в Полша Лятна академия „Предизвикателства на устойчивото развитие”, организирана от Фондация Сендзимир и включваща младежи от осем страни от Източна и Централна Европа. Академията представлява перфектна комбинация от лекции, дискусии и образователни игри, а усвоената теория се прилага на практика при изготването на два проекта – за местно развитие и за устойчив бизнес.

Martowka lake

Първият проект се състоеше в изготвяне на стратегия за устойчивото развитие на парка Мартовка, намиращ се в полския град Торун. Мартовка всъщност е част от по-големия градски парк, но при последното наводнение водата разрушава моста, който я е свързвал с него. Днес Мартовка е едно живописно местенце (като изключим комарите) с игрище за футбол, терен за плажен волейбол, детски площадки, зона за барбекю, малък плаж и езеро, което се простира по дължина на целия парк, а някога е било част от Висла. През лятото езерото се използва за риболов, а през зимата – за кънки на лед. Цялата зона на парка е част от НАТУРА 2000 заради гнездящите тук защитени видове птици, поради което е забранено изграждането на постоянна инфраструктура (което и без това е безсмислено, защото паркът се наводнява на всеки 3-4 години).

Martowka

Подготовката включваше срещи със заинтересованите страни (местната администрация, неправителствени организации, дружеството за защита на птиците, дирекцията за управление на дъждовни води и др.), както и проучване на място – описание на инфраструктурата в парка, броя посетители в различни моменти от деня, както и провеждане на анкети с част от посетителите). Наистина е много интересно как само за седмица можеш да научиш толкова много неща за място, което посещаваш за първи път; как данните за над 500 посетители на парка и 12 заинтересовани организации се напасват като парченца от пъзел и сглобяват една цялостна картина.

ISIS Pyramid

След поредица от дискусии, бе изградена т.нар. ISIS пирамида, която обхваща четирите аспекта на устойчивото развитие – природа, икономика, общество и благосъстояние. В основата на самата пирамида стоят индикатори, чрез които се идентифицират най-важните проблеми (лошото състояние на инфраструктурата, наводненията, постепенното заблатяване на езерото, липсата на осветление в парка, вандализъм, високи храсти, пречещи на достъпа до Висла, която иначе се намира само на около 100-200м). За установените проблеми след това се търсят решения, а накрая решенията се обединяват в цялостна стратегия – върха на пирамида. След приключването на проекта изготвената от нас стратегия включваше не само възстановяване на инфраструктурата в парка, но и цялостно развитие на квартала и ангажиране на местните хора в грижа за природата (деца от местни училища да участват в акции за почистване на парка, поставяне на къщички за птици и вземане на проби от водата в езерото, които след това да се изследват; отпускане на микроредити за безработни от квартала за започване на собствен бизнес, свързан с парка, като например подвижни щандове за закуски и напитки).

Presentation in Torun city hall

Крайният доклад бе представен пред представители на кметството на Торун и от тях зависи дали ще превърнат част от идеите ни в реалност :)

сподели бутон